Biuro Rachunkowe 

PPHU EKO-SYSTEM LUBIN

Biuro Rachunkowe szyte na miarę...

 

KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzimy książkę przychodów i rozchodów
 • rozliczamy ryczałt ewidencjonowany
 • prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • sporządzamy zakładowy plan kont oraz zasady polityki rachunkowości
 • rozliczamy kartę podatkową
 • sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe CIT, VAT
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania wymagane przez GUS i NBP
 • sporządzamy zeznania roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • rozliczamy transakcje wewnątrzunijne i zagraniczne
 • reprezentujemy klientów przed Organami Podatkowymi oraz innymi instytucjami

wykonujemy audyt rozliczeń księgowych wraz ze stosownymi korektami w tym zakresie

 

KADRY I PŁACE

 • Prowadzimy kompleksową obsługę kadrowo - płacową w uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych. W ramach obsługi kadrowo – płacowej oferujemy:

 • rozliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie urlopów wypoczynkowych, zasiłków chorobowych, zasiłków macierzyńskich, urlopów wychowawczych
 • sporządzanie i rozliczanie umów o dzieło, umów zleceń
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie zgłoszeń do PFRON, rozliczanie dofinansowania PFRON, wysyłanie comiesięcznych informacji w tym zakresie
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji podatkowych PIT-4R, PIT - 8AR, PIT 11/40, IFT-1R

reprezentowanie w przypadku kontroli ZUS, PFRON

 

ZAKŁADANIE SPÓŁEK Z O.O., SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

 • Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy przy założeniu spółki. W skład usługi wchodzą:

 • konsultacje dotyczące umowy spółki, zaproponowanie wzoru umowy
 • omówienie podstawowych założeń finansowo – prawnych spółki
 • organizacja umowy spółki (akt notarialny), na życzenie obecność na umowie w Kancelarii Notarialnej
 • rejestracja spółki w KRS

rejestracja spółki REGON, Urząd Skarbowy (NIP, VAT, VAT – UE)

 

KADRY I PŁACE

 

DORADZTWO

 

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

 

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 

Jesteśmy dla Was 

 

tel. +48 602 774 059 

email: iwona@finanselubin.pl

monika@finanselubin.pl

ul. M. Skłodowskiej - Curie 88

59-300 Lubin 

PPHU EKO SYSTEM

PPHU EKO-SYSTEM LUBIN